Get Adobe Flash player

ČO JE PROGRAM ERASMUS+?Erasmus-logo

Európsky parlament schválil nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.
Program poskytne podporu formou grantov na projekty zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, prácu s mládežou či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Plánuje sa medzinárodná mobilita zhruba 4 miliónov ľudí, najmä 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650.000 žiakov a učňov odborného vzdelávania, ďalších státisícov učiteľov a pedagogických pracovníkov vo všetkých sektoroch vzdelávania a vyše 500.000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti, ktorí chcú absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na študentské pôžičky. Ďalej poskytne financovanie aj na nadnárodné partnerstvá medzi univerzitami, materskými, základnými a strednými školami, inštitúciami ďalšieho vzdelávania, podnikmi a neziskovými organizáciami v krajinách programu Erasmus+.

Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:

1) mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, na ktorú sú určené dve tretiny rozpočtu,

2) podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, na ktoré je určených asi 28% rozpočtu,

3) projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti, ktoré bude podporovať asi 4% rozpočtu.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu pre jeho užívateľov.

INFORMÁCIE O PROGRAME ERASMUS

- Kancelária pre medzinárodné vzťahy vašej univerzity / inštitúcie vysokoškolského vzdelávania - Erasmus koordinátor na vysokej škole

- Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, www.saaic.sk

- Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA,

- Európska komisia http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner