Get Adobe Flash player

Euroscoláci opäť úspešní v súťaži!

V piatok 11.12.2015 o 12.00 sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave žiaci našej školy zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Euroscola 2016.

Slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže Euroscola 2016 organizovanej Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku sa zúčastnili poslanci EP Vladimír Maňka (S&D) a Ivan Štefanec (EPP), ako aj študenti ôsmich najlepších škôl, z ktorých jedna bola práve aj Obchodná akadémia v Lučenci.

Študenti víťaznej školy, ktorí svoj projekt prezentovali, sa zúčastnia dvojdňového podujatia Euroscola, ktoré sa koná 20. a 21. mája 2016 v Štrasburgu za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie. Školy umiestené na 2. až 7. mieste sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2016.

V ročníku Euroscola 2016 sme sa umiestnili na 6. mieste z 22 projektov mimoriadnej kvality a žiaci našej školy sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu 28. januára 2016. Už teraz sa tešíme na množstvo zážitkov, ktoré na nás čakajú. Chceme sa poďakovať organizátorom súťaže Európskemu informačnému centru v Bratislave za výnimočnú príležitosť na rozšírenie informácií o problémoch, cieľoch a fungovaní Európskej únie.

Autor: J. Macháčková

Euroscola BA 1Euroscola BA 2

 

Téma súťaže pre rok 2016 je „Ako by mala Európska únia a osobitne Európsky parlament pristupovať k riešeniu prívalu utečencov z krízových oblastí?“. Naše aktivity sú zamerané a smerované práve k tejto téme. Cieľom aktivít je zvýšiť povedomie našich žiakov a verejnosti o migrácii a znížiť predsudky k migrantom.

O všetkých zrealizovaných aktivitách  a zaujímavých informáciách sa môžete dozedieť viac z Euronoviniek, ktoré zdokumentovali a vydali žiaci po ukončení všetkých aktivít.

 Euronovinky 2016

euroscola 2016

“Euroscoláci” navštívili žiadateľov o azyl v pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi

Dňa 13.11 2015 sa nám podarilo uskutočniť návštevu pobytového tábora pre žiadateľov o azyl v Opatovskej Novej Vsi, ktorý je v správe migračného úradu Ministrerstva vnútra SR, a stretnúť sa tak s niektorými utečencami ktorí sú v azylovom procese.

Vzhľadom na to, že žiadatelia o azyl sú pod prísnou ochranou, vstup do tohto zariadenia nám musel povoliť migračný úrad Ministrerstva vnútra SR a návštevy sa mohol zúčastniť len menší počet ľudí. Návštevu teda uskutočnili žiačky druhých ročníkov Cyntia Vilhanová, Veronika Véghová a Veronika Adamove, ktoré sú zapojené do súťaže Euroscola 2016, s doprovodom učiteľov Mgr. Kvetoslavy Krivákovej a Ing. Jozefa Šuleka.

Na začiatku našej návštvevy sme sa stretli s menežérkou pobytového tábora Ing. Priskou Cseriovou, ktorá nám porozprávala zaujímavé informácie o tom ako tábor funguje, o pravidlách ale aj povinnostiach pre žiadateľov o azyl, a tiež nám vysvetlila, že do pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi prijímajú takzvané „citlivé skupiny utečencov“, čo znamená napríklad ženy s deťmi, rodiny, osamelé ženy a podobne. Pobytový tábor zabezpečuje pre žiadateľov o azyl základné dôležité potreby ako stravu, ubytovanie, neodkladnú zdravotnú starostlivosť, návštevu školy pre deti. Taktiež tam pracujú aj sociálni pracovníci pod mimovlánou organizáciou, ktorí zabezpečujú žiadateľom o azyl aj právnu, psychologickú, sociálnu pomoc, voľnočasové aktivity a pomáhajú im učiť sa slovenský jazyk. Ich práca je veľmi namáhavá, no aj veľmi hodnotná.

V sprievode sociálneho pracovníka tábora sme mali možnosť pozrieť si areál pobytového tábora, kde žiadatelia o azyl žijú a trávia čas. Je tam 14 izieb a maximálna kapacita tábora je okolo 140 miest. Žiadatelia o azyl majú vlastné izby, spoločné sociálne zariadenia, kuchynku, spoločenskú a športovú miestnosť, internetovú miestnosť, učebňu, detské, volejbalové a malé futbalové ihrisko. Pre moslimských utečencov je zriadená špeciálna miestnosť pre motlitby.

Najzaujímavejšou skúsenosťou bolo samotné stretnutie sa s niektorými žiadateľmi o azyl. Momentálne sa v tábore nachádza 7 žiadateľov z Ukrajiny, dvaja z Iránu, jedna žena z Kamerunu a jedna z Kuby. My sme sa osobne stretli s dvomi deťmi a s jednou pani z Ukrajiny, ktorí nám porozprávali o svojom ťažkom živote, ale aj o tom ako sa dobre cítia v tábore, a o ich živote teraz.

Sme vďační za to, že sme mohli navštíviť tento pobytový tábor, dozvedieť sa viac o neľahkom živote utečencov a zažiť tak podnetné a výnimočné skúsenosti. Ďakujeme pracovníkom za čas ktorý nám venovali.

Naša návšteva nás natoľko motivovala, že v blízkej budúcnosti plánujeme navštíiť tábor znovu a chceli by sme pripraviť kultúrny program alebo športový deň hlavne pre deti utečencov, ktorým chýba kontakt s rovesníkmi.

Autor: Kriváková

stretnutie s migrantami1stretnutie s migrantami2stretnutie s migrantami3stretnutie s migrantami4stretnutie s migrantami5stretnutie s migrantami6

 

„Euroscoláci“ diskutovali s političkou Katarínou Neveďalovou 

Už po tretíkrát sa nám 10.11 2015 podarilo nadviazať komunikáciu s Katarínou Neveďalovou, tentokrát nás síce nebola navštíviť osobne, ale diskutovali sme prostredníctvom skype hovoru.

V rámci súťaže Euroscola 2016 sme sa venovali veľmi aktuálnej téme „Ako môže našej krajine pomôcť Predsedníctvo v Európskej únii?“. V tejto súvislosti sme si dovolili osloviť aj našu zástupkyňu v Bruseli, ktorá sa priamo podieľa na prípravách nášho budúceho predsedníctva. Pani Neveďalová nás poinformovala o témach, ktoré si zvolila Slovenská republika za nosné témy pre polročné predsedníctvo EÚ, ktoré nás čaká v budúcom roku.

Žiaci sa pani Neveďalovej pýtali na prínosy, ktoré by mohlo priniesť predsedníctvo našej krajine a o možnostiach, ktoré by bolo dobré využiť v priebehu tohto polroka. Zároveň ich zaujímalo, ako sa môžu žiaci a občania zapojiť do tohto procesu.

Diskusia pokračovala na tému „migračná kríza“ o ktorej sme už diskutovali s viacerými politikmi, takže sme si mohli vypočuť ďalší zaujímavý názor na túto aktuálnu tému.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať pani Kataríne Neveďalovej za jej čas a ochotu diskutovať s našimi žiakmi.

Autor: J. Macháčková

nevedalova 1nevedalova 2

 

Diskusia s podpredsedom NR SR Jánom Figeľom

Dňa 26. októbra 2015 sa uskutočnila v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Lučenci diskusia s Dr.h.c. Ing. Jánom Figeľom, podpredsedom NR SR. Diskusie sa zúčastnili aj žiaci našej školy v rámci projektu Euroscola 2016. Diskutovali sme na aktuálnu tému „migračná kríza“.

Pán Figeľ zdôraznil, že je dôležité aby sa mladí ľudia vzdelávali a aby školstvo formovalo ľudí pripravených pre zodpovednosť v rozhodovaní, správaní, aby sme vniesli do života viac ľudskosti a solidarity, lebo tak môžeme vytvárať lepšie 21.storočie. Poukázal na to, že európske dejiny vždy boli a sú plné konfliktov a o tom, či prevládne mier alebo vojna v 21.storočí rozhoduje naše správanie a rozhodovanie. Tiež nám vysvetlil, že v rámci Európskej únie máme zaväzujúcu povinnosť chrániť ohrozených ľudí, pomáhať im. Je nevyhnutné uvedomiť si, že deliaca čiara nie je medzi národnosťami či náboženstvami ale v nás, ako vnímame ostatných. Tá čiara sa musí posúvať, aby sme budovali lepší svet.

Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť zaujímavej diskusie s p. Figeľom a dozvedieť sa nové informácie.

image1

Autor: Kriváková

 


Diskusia s europoslancom Vladimírom Maňkom

V stredu 21. októbra 2015 sa nám podarilo nadviazať skype komunikáciu s poslancom Európskeho parlamentu pánom Vladimírom Maňkom. Nakoľko je to náš rodák a k banskobystrickému kraju má veľmi blízky vzťah, diskusia prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére.

V úvode nám pán poslanec podal informácie o momentálne veľmi aktuálnej téme „migranti“  a o možnostiach  riešenia tejto krízy. Informácie nám boli podané veľmi pútavým a zaujímavým spôsobom, ktorý našich žiakov zaujal a vtiahol do tejto témy.

Následne mali naši žiaci viacero rôznych otázok na pána poslanca, ktoré sa týkali nielen témy „migranti“, ale aj iných tém a oblastí, ktorým sa pán poslanec venuje.

Týmto sa mu chceme veľmi pekne poďakovať za príjemne strávenú hodinku v jeho spoločnosti a sme radi, že napriek jeho veľkej pracovnej vyťaženosti si  našiel čas práve na našich „euroscolákov“.

 Manka

Autor: Macháčková

 

Uskutočnili sa workshopy so žiakmi II. ročníkov

Dňa 14.10 2015 sa žiaci druhých ročníkov v rámci projektu Euroscola 2016 zúčastnili zaujímavých workshopov.

II. A trieda sa zúčastnila workshopu na tému „Tolerancia – fakt alebo fikcia?“. Cieľom workshopu bolo pochopiť pojem tolerancie v kontexte charty ľudských práv, uviesť príklady k akým dôsledkom môžu viesť predsudky a rešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín, rozvíjať tolerantný postoj.

workshopy1

II. B trieda sa zúčastnila workshopu na tému „Z národov hoc sme rôznych“. Jeho cieľom bolo oboznámiť sa s pojmami a aspektmi multikultúrnej výchovy a rozvíjať schopnosti pochopenia odlišnej kultúry, odlišného životného štýlu a rešpektovania faktu kultúrnej rozmanitosti.

worshopy2

Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať pani Mgr. Jarmile Lipkovej z Centra voľného času JUNIOR z Banskej Bystrice, ktorá oba workshopy so žiakmi viedla a napomohla im rozšíriť si svoje vedomosti a názory na tému tolerancia, rešpektovanie iných ľudí a akceptovanie iných kultúr, odlišného životného štýlu a odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín.

 

Autor: J. Macháčková

 

Diskutovali sme s europoslankyňou Monikou Flašíkovou-Beňovou

Dňa 7.10 2015 sa nám už po druhýkrát podarilo nadviazať komunikáciu s poslankyňou Európskeho parlamentu prostredníctvom skype hovoru.  Naša škola sa už tradične aj tento rok zapojila do súťaže Euroscola 2016,  v ktorej sme si za nosnú tému vybrali „Ako by mala Európska únia a osobitne Európsky parlament pristupovať k riešeniu prívalu utečencov z krízových oblastí“. V tejto súvislosti sme si dovolili osloviť aj našu zástupkyňu priamo v inštitúcii, ktorá ovplyvňuje chod dejín a má moc ovplyvňovať situáciu s vojnovými utečencami. Pani europoslankyňa nás upozornila na to, že EÚ, ani Európsky parlament nemajú možnosť situáciu s migrantmi radikálne riešiť, môžu pripravovať len odporúčania a príjmať opatrenia, lebo Európsky parlament nedáva priamo návrhy zákonov. Legislatívne návrhy robí Európska komisia.

Potom ako nám pani Monika Flašíková-Beňová priblížila situáciu z pohľadu poslankyne Európskeho parlamentu, naša komunikácia pokračovala diskusiou na danú tému. Boli sme radi, že sme dostali odpovede na naše otázky tzv. „z prvej ruky“ a rozšírili sme si svoj obzor o nové informácie a snáď aj pozmenili svoj názor, či obavy zo vzniknutej krízy.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať pani poslankyni za jej čas a iniciatívu diskutovať s našimi žiakmi.

beseda s Benovou

Autor: J. Macháčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner