Get Adobe Flash player

Obchodná akadémia v Lučenci vstupuje do systému duálneho vzdelávania (SDV) po prvýkrát v školskom roku 2020/2021.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zamestnávateľa. Podľa schváleného učebného plánu žiak absolvuje teoretickú časť vzdelávania v škole a praktickú časť vzdelávania priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Záujem o duálne vzdelávanie je možné prejaviť už pri podávaní prihlášok na strednú školu, keď žiak odovzdáva prihlášku na strednú školu na základnej škole. K prihláške môže žiak priložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v SDV pre účely prijímacieho konania, ktoré vydá žiakovi zamestnávateľ, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Na našej webovej stránke je zverejnená ponuka zamestnávateľov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Žiaci môžu prejaviť svoj záujem o duálne vzdelávanie aj dodatočne – po prijatí na  našu školu.

So žiakom a so zákonnými zástupcami neplnoletého žiaka, ktorý bol prijatý na štúdium na našu  školu na základe výsledkov prijímacieho konania a ktorý sa zapísal na našu školu, môže zamestnávateľ uzatvoriť učebnú zmluvu.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (SDV) je uskutočňované u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril so žiakom učebnú zmluvu a vykonáva sa na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a školou. O výbere žiaka rozhoduje zamestnávateľ na základe vopred stanovených kritérií.

 

Aké benefity získa žiak z duálneho vzdelávania?

  • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
  • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
  • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
  • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom odmeny za produktívnu prácu, podnikového štipendia a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa. Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka určuje zamestnávateľ a je dohodnuté v učebnej zmluve.
  • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom.
  • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.
  • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
  • Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

 

Za školu je poverená koordináciou duálneho vzdelávania Ing. Jana Macháčková a Ing.Viktória Schillerová, tel.: 047/432 16 46.

 

Podrobnejšie informácie o SDV - systém duálneho vzdelávania nájdete TU.

 

Informácie o zamestnávateľoch, ktorí vstúpili do SDV s OA Lučenec nájdete v priloženom súbore:

Zamestnávatelia SDV  OA LC 2023/2024

Logá firiem na web 4

 loga dual 2022

loga firiem aprl 2023

Logo mesto PT

zamestanvatelia dual LOGA 24

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner