Get Adobe Flash player

Predmet cvičná firma je v štvrtom ročníku povinne voliteľným odborným predmetom.

Koncepcia cvičnej firmy integrujúcim spôsobom rozvíja vedomosti z odborných predmetov ako je podniková ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, právna náuka, hospodárske výpočty a štatistika a iné.

Predmet cvičná firma prispieva k rozvoju a prehlbovaniu zručností pri simulovaní základných operácií a prác, s ktorými sa žiaci budú stretávať v reálnych firmách, na reálnych pracoviskách. Ide o rozvoj tzv. kľúčových kvalifikácií, t. j. kompetencií konať, riešiť, rozhodovať, pracovať v tíme i korigovať svoju činnosť v podmienkach, ktoré sú veľmi podobné podmienkam v reálnej praxi.

Práca v cvičnej firme zároveň rozvíja i cudzojazyčné kompetencie žiakov a integruje poznatky z informačných technológií pri praktickej komunikácii, prostredníctvom moderných prostriedkov výpočtovej techniky, počítačových programov a sietí.

Na našej škole si každá skupina vytvára vlastnú cvičnú firmu. Aktuálne máme na škole štyri cvičné firmy.

 

Prezentácie cvičných firiem:

Auzár - prezentácia

Logo Auzár OA Lučenec

FOODJOB -  prezentácia

 Logo FOODJOB OA Lučenec

Hodinový svet - prezentácia

Logo Hodinový svet OA Lučenec

Tri sudy - prezentácia

Logo Tri sudy OA Lučenec

 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner